EMPRESA
Ani és l'Associació Espanyola decana de professionals de l'impermeabilització, fundada al 1977.

Tenim més de 70 instal·ladors i fabricants de productes per a l'impermeabilització d’edificis i obra civil, distribuïts per tota Espanya.

L'objectiu d’ANI és mantenir i aixecar el prestigi de la professió, fomentant la qualitat i l'eficàcia dels productes fabricats i aplicats.

Com a membres d’AENOR, ostentem la Secretaria Tècnica del CTN-104 sobre normalització de materials impermeabilitzants (producte i instal·lació).
Informació, consultes i accés a la normativa tècnica.
Servei de Dictàmens Tècnics sobre patologies a obres d'impermeabilització.
Preu de ma d'obra especialista en impermeabilització.
CD Document Base per al Càlcul Pressupostari de Sistemes d'Impermeabilització de Cobertes.
Publicació semestral del Butlletí ANI Informa. Interlocutor amb l'Administració Pública. Fons documental i bibliogràfic sobre impermeabilització. Presència a Construmat amb stand propi institucional. En general, qualsevol consulta sobre productes, instal·lació, temes econòmics, jurídics relatius als sistemes d'impermeabilització.

Oferim:

_Professionalitat: a través de l'estricte compliment per part dels seus associats, de la normativa tècnica vigent en productes i la seva aplicació, tant de caràcter voluntari (normes UNE) com obligatori (normes bàsiques).

_Qualitat: a través del DAC – Document d'aplicador qualificat – s'ofereix a professionals i consumidors un procediment per vetllar per la qualitat, facultant-se als interessats per a sol·licitar un dictamen sobre les obres executades pels titulars de DAC.

_Servei: les empreses d'ANI donen una complerta resposta al seu projecte d'impermeabilització.
català / castellano / français 2007. Roura i Pujol. Avís legal. Per èpuk-studio